Regler i poker

Reglerna i poker skiljer sig något beroende på vilken form av poker man spelar. Det finns dock ett par grundläggande likheter som exempelvis olika kortkombinationers värden. Här beskrivs dessa grundläggande regler.

Kortleken består av poker-570705_960_72042 kort i olika ”färger”, dessa är klöver, ruter, hjärter och spader. Varje färg har 13 kort där ess är värt högst eller lägst, alltså både och. Värdena går sedan upp från två till tio och sedan ”klädda kort”. Av de klädda korten är knekt lägst, sedan dam och sedan kung.

Att ha höga kort är ofta en bra utgångspunkt, men det räcker inte om man vill ha en bra hand. I nästan alla former av poker gäller det att utifrån fem olika kort få så bra hand som möjligt. Kombinationerna ser ut som följer från lägst till högst; inom alla kortkombinationer är dock värdet högre ju större kortens valör är.

Kortkombinationer, värden och hur de ser ut

  • Högt kort – Detta är alltså det lägsta värdet. Har man ingen kombination av kort så vinner den som har högst valör på handen, exempelvis ess. Är det fler som har ess så vinner den som har näst bäst kort, och så vidare. Detta näst bästa kort kallas för ”kicker”
  • Par – Innebär att man har två kort av samma värde. Exempelvis par i 7:or.
  • Triss – precis som par fast man har tre kort av samma valör.
  • Stege – innebär att man har fem kort av värden som följer på varandra, exempelvis 2,3,4,5,6.
  • Färg – innebär att man har fem kort av samma färg. Exempelvis fem kort i spader.
  • Kåk – innebär att man har ett par och en triss.
  • Fyrtal – Samma som par och triss fast fyra kort.
  • Färgstege – Innebär att man har en stege där alla korten har samma färg.
  • Royal flush (kallas ibland för Royal straight flush) – innebär att man har färgstege från tio till ess; detta är alltså den högsta kortkombinationen man kan ha.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *